Upravljanje dokumentima

Priprema za Document Management

U današnjem poslovnom okruženju mnogo informacija u papirnom obliku potrebno je integrirati u kompanijske procese.
e-BRIDGE Capture & Store je savršena aplikacija za digitaliziranje papirnih dokumenata i njihovo integriranje sa ostalim aplikacijama.
Spaja praznine između papirnih dokumenata, skeniranih file-ova i vaših aplikacija.
Uobličava procesuiranje kritičnih poslovnih informacij.
Kontrolira svaki korak tokova dokumenata kako bi poboljšao efikasnost.
Skenira, određuje tokove, čuva, pronalazi i distribuira vaše dokumente intuitivno.

   Posreduje
 • Most između uređaja i tokova dokumenata klijenta
 • Automatska integracija novih dokumenata u postojeće procese
   Proces u 3 koraka za rukovanje dokumentima:
 • Skeniranje: skeniranje dokumenata na Toshiba uređajima
 • Obrada: modificiranje dokumenata u skladu sa definiranim tokovima
 • Arhiviranje: slanje dokumenata na određenu lokaciju ili u aplikaciju koju već koristite

Google Docs Connector

Skenirajte u GoogleDocs sa Vašeg Toshiba MFP i imajte  pristup skeniranim dokumentima bilo gdje, u bilo koje vrijeme.

 • Pristupite svojem Google Docs računu izravno sa Toshiba MFP zaslona
 • Jednostavno dijeljenje dokumenata za timski rad
 • Za Spremanje/Dijeljenje dokumenta u ostalim formatima koji nisu standarno podržani od Toshiba MFP uređaja,  moguće je proširiti OCR solucijom e-BRIDGE Re-Rite

Microsoft Excange

Besprijekorno integrirajte svoje “Scan to E-mail” dokumente u Microsoft Exchange account.
Uz Toshiba Microsoft Exchange connector, Toshiba MFP savršeno integrira mailove poslane sa TOSHIBA MFP-a u Vaš E-mail workflow kao da su poslani sa Vašeg računala.

Slanje dokumenata u ostalim formatima koji nisu standarno podržani od Toshiba MFP uređaja moguće je proširiti OCR solucijom e-BRIDGE Re-Rite

Microsoft SharePoint Connector

Spremite Vaše dokumente u Microsoft SharePoint izravno sa Toshiba MFP-a.
Toshiba Microsoft SharePoint connector otvara novu dimenziju arhiviranja skeniranih dokumenata u smislu arhiviranje i dijeljenje s punom integracijom SharePoint u vašem MFP-u.

Pregledavajte Vaše SharePoint dokumente na Toshiba MFP-u.
Za Spremanje/Dijeljenje dokumenta u ostalim formatima koji nisu standarno podržani od Toshiba MFP uređaja moguće je proširiti OCR solucijom e-BRIDGE Re-Rite.

Rerite

Obogatite Toshiba MFP Scan funkciju s dodatnim skeniranjem u Word , Excel, PowerPoint , s PDF ili HTML. e-BRIDGE Re-Rite integrira dodatne sken formate u Vaš Toshiba MFP i omogućuje automatsko skeniranje u odabrani format, na unaprijed odabranu lokaciju (mail, mrežnu mapu, ….).

Scan Collector

Vaši Skenirani dokumenati moraju biti preimenovani i automatski prosljeđeni na određenu destinaciju da druge aplikacije mogu upravljati njima? ScanCollector PRO automatizira taj dio procesa. Istovremeno je moguće podesiti više „agenata“ koji rade parelelno.