Upravljanje ispisom

e-BRIDGE Job Build eX

e-BRIDGE Job Build Ex je driver plug-in koji omogućuje ispis (kombiniranje) više dokumenata različitih formata u jedan ispisni dokument.

e-BRIDGE Job Point eX

e-BRIDGE Job Point eX je driver plug-in koji ima zadatak povećavti produktivnost kod ispisa velikih dokumenata na način mogućnošću ispisa istog dokumenta da do 10 Toshiba uređaja unutar iste mreže.

e-BRIDGE Job Separator eX

e-BRIDGE Job Separator povećava produktivnost Toshiba MFP-a na način da jednostavno i lako sortirate velike naklade ispisanih dokumenta ubacujući praznu stranicu izmedju svakog novog ispisatnog seta.

e-BRIDGE Replikator eX

e-BRIDGE Replicator eX je driver plug-in koji omogućuju korištenje više ladica (više vrsta različitih debljina/boja papira) unutar jednog ispisnog dokumenta.